Fra 17. januar 2022 skifter H-Glass AS navn til H-fasader Holmestrand AS, og den formelle avtalen trer i kraft. Nå er H-fasader Holmestrand offisielt en del av H-fasader AS.

H-fasader AS har nå avdelinger i Trondheim, Bergen, Ålesund, Fredrikstad, Lindeberg/Oslo og Holmestand, og er nasjonalt ledende innenfor glass- og aluminiumsfasader, både gjennom egen vekst og oppkjøp.

H-fasader Holmestrand har en solid markedsposisjon i Grenlandsområdet og ned mot Sørlandet, et geografisk område H-fasader ikke har vært særlig tilstede. I tillegg er dette en spennende tilvekst ved at de produserer og leverer Ponzio fasadesystemer. 

Hans Olav Finnerud som er Daglig leder i H-Glass fortsetter som Daglig Leder i H-fasader Holmestrand og det blir «business as usual» videre i bedriften.

Om H.Glass AS:

H.Glass AS startet som Holmestrand Glassmesterforretning av Arvid Møyland og Odd Finnerud i 1956. Bedriften har senere utviklet seg mer i retning av en ren glass- og fasade-entreprenør med servicevirksomhet innen glass og aluminium, og selskapet skiftet i 1987 navn til H.Glass AS.  Glassforretningen og bilglass som tidligere var en del av H.Glass er skilt ut i et eget selskap og er ikke en del av denne transaksjonen. Det nye H-fasader Holmestrand AS vil ha 25 ansatte med produksjon og kontorer i H.Glass tidligere lokaler i Holmestrand. Selskapet hadde i 2020 en omsetning på ca. 59 mill og benytter Ponzio fasadesystem.

 Om H-Fasader:

H-fasader AS er både en fasadeentreprenør innen glass og aluminium, og vindusprodusent. Selskapet har produksjon av Sapa og Schüco fasadesystemer i Fredrikstad og Ålesund og operer som glass- og fasade-entreprenør over store deler av landet. Videre produserer og selger selskapet vedlikeholdsfrie og miljøvennlige kvalitetsvinduer/dører i PVC under merkenavnet H-vinduet+. Selskapet som i 2020 hadde en omsetning på ca. 400 mill. og drøyt 200 ansatte, er et heleid datterskap av Flakk Gruppen AS, som driver innenfor flere bransjer og virksomhetsområder, med base i Ålesund.