DORMA Design Glass Forhandler

Som DORMA Design Glass Forhandler har vi tilgang på de fremste produktene i markedet, og den ypperste kompetanse når det gjelder glassløsninger. Det være seg skyvedører, slagdører eller helglassløsninger.

Glassvegg fra gulv til tak blir mye brukt i næringslivet, men også hos private, da det slipper lyset gjennom lokalene/rommene og tar liten plass.

Det er blitt veldig populært mellom bad og soverom i privatboliger, men også mellom kjøkken og stue. Glassveggene monteres ofte i u-kanaler mot gulv og tak, og det kan integreres skyvedører og slagdører i helglassløsningen. Det er mulig å montere løsninger med overlys i forbindelse med dør ved store takhøyder. Synlighetsmarkering i form av kontrast, farge eller dekor er nødvendig der det er mye ferdsel, og det bør være forskjellig markering på dør og vegger. Dette gjelder spesielt i offentlige bygg.

Vi anbefaler to-lags herdet laminert glass ved montering med bolter og løpevogner, for å bedre sikkerheten ved et eventuelt brudd, da beslaget vil bli hengende igjen i folien mellom glasslagene og redusere faren for personskade. Ved tak-/veggmontert skinne vil ikke beslaget falle ned ved et eventuelt brudd og her kan en benytte herdet enkelt glass som sikkerhetsglass avhengig av bruksområde og monteringssted.

Helglassvegger kan også leveres med støydempende egenskaper i to-lags laminerte glass, og da kan det fuges mellom glassfeltene for å få det mest mulig tett.

Hvis en ikke skal se gjennom glasset kan en benytte glass som er syrevasket på en side. Et annet alternativ er to-lags laminert glass med matt folie, da dette er enklere å holde rent enn frostet/ syrevasket glass. En skal også huske på at frostet glass blir gjennomsiktig når det blir vått. Hvis en ønsker innsiktshindring på deler av glasset, kan en montere på et eller flere felt med mønstret eller matt folie, dekor / bedriftslogo, alternativt kan glasset sandblåses. Alt glass i en helglassløsning bør minimum være herdet, eller herdet laminert / laminert i forhold til personsikkerhet og bruksområde.

Helglass skyve- og slagdørerkan integreres i helglassløsninger eller monteres frittstående. Frittstående skyvedører kan enkelt monteres i skinne for tak- eller vegg-montering, eller med løpevogner og bolt montert på vegg eller i glass. Slagdører kan hengsles i glatte åpninger i vegg, og det finnes også hengsler som kan monteres i vanlige dørkarmer i treverk.

Når det gjelder håndtak er dette avhengig av dørfunksjon og innfestingsmetode. Det mest vanlige for skyvedører er doble glassdørhåndtak i børstet stål i lengde 400, 750 og 1800mm. Det finnes også et som er låsbart til gulv på lengde 1500mm. Ønskes det mindre og nettere håndtak, etter fingergrep, er dette også mulig, men det må tas hensyn til vekten på dørbladet. Til slagdører kan de samme håndtak benyttes, men til helglassdører som skal monteres i dørkarm bør en benytte låsekasse med dørvrider.

For mer informasjon og detaljer, besøk DORMA sin nettside – www.dorma.no og Dorma design-center