GlassTeam endrer navn

Ann Christin PettersenGlassteam, Uncategorized

Fredrikstad 11.september 2019

GlassTeam AS, som har røtter i glassbransjen fra mer enn 50 år tilbake, gjør nå endringer for å rigge seg for framtidig vekst.

-Vi har de siste årene hatt en fin økning i omsetningen, og ser at produktene våre er veldig i tiden, sier adm. dir. Tom Aas. Økt bruk av glass og glassfasader både i næringsbygg og i privatboliger er et markant trekk ved moderne arkitektur. Folk ønsker mest mulig utsikt og lys inn i boligen/næringsbygget, sier han.

-H-fasader GlassTeam AS gjør derfor endringer i virksomheten og organisasjonen for å møte en voksende etterspørsel etter glass- og aluminiums-løsninger både innenfor næringsbygg og boliger. Samtidig som vi skifter navn, så vil vi fase ut den tradisjonelle glassmestervirksomheten, og fokuset vil være på tre avdelinger; Fasade-entreprenør, Bolig og Service, sier Aas.

Vi har også tidligere solgt glass- og aluminiums-løsninger til boliger, som til disse boligene på Bygdøy, og dette vil bli et særskilt satsningsområde framover, sier han videre.

Bolighus på Bygdøy, Oslo

 

Den nye serviceavdelingen vil ha fokus på service avtaler og oppdrag, for det offentlige,  eiendomsbesittere, borettslag og andre aktører innenfor næringseiendom.

H-produkter AS som i 2018 kjøpte GlassTeam AS skifter også navn, og heter nå H-fasader AS. Begge selskapene produserer vindu, dører og glassfasader i aluminium, og samlet framstår selskapene som den største norske glassfasade-entreprenøren. Sammen ønsker de to virksomhetene å styrke sin posisjon i det norske markedet, og målet er at navneskiftet skal bidra til økt merkekjennskap og tydeliggjøre forretningskonseptet på en bedre måte.

 

-Med moderne produksjonsavdelinger både i Fredrikstad og Ålesund har vi en god geografisk plassering på våre fabrikker, som gjør oss i stand til å betjene store og viktige markedsområder i følge adm. dir. Tom Aas i H-fasader Glassteam AS. H-fasader AS har vært igjennom en periode med sterk vekst, og forventer inneværende år en omsetning på rundt 350 mill. Selskapet har videre vekstplaner, og som ledd i dette vurderes nå etablering av salgs- og montasjeavdelinger i flere av de største byene i Norge og Sverige.

– Vi har tidsmessige produkter og opererer i et godt marked, derfor ønsker vi å styrke satsingen, og som et ledd i dette arbeidet vil en felles profil være et viktig bidrag, avslutter Aas.

 

For mer informasjon, kontakt:

Tom Aas (H-fasader GlassTeam AS), tlf. 975 32 372.