H-Fasader Glassteam AS har sertifisert seg til å bli en Miljøfyrtårnsbedrift.

Med fokus på miljø, samfunn og hms så skal vi være med å ta et ansvar. Det stilles stadig strengere miljøkrav og med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere vårt miljøarbeid.

Ved å være en Miljøfyrtårnsbedrift bygges en meningsfull merkevare og er et bevis på at vi tar miljø og samfunnsansvar.

H-Fasader Glassteam AS driver en fremtidsrettet virksomhet og vi vil møte våre kunders forventninger om ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.