HMS

HMS-arbeidet er en naturlig og viktig del for alle våre ansatte, og godt implementert i alle deler av bedriften. Vi har dessuten et aktivt arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Alle våre montører har nødvendige kurs og opplæring for å utføre ett sikkert og håndverksmessig arbeid, inklusive kurs i varmt-arbeider, arbeid i høyden etc.