Melde en mangel/reklamasjon

​H-fasader GlassTeam leverer produkter av topp kvalitet. Skulle du oppleve feil, mangler eller skader ved noen av våre produkter eller montasje, vil vi gjøre vårt beste for at du skal oppleve behandlingen av reklamasjonssaken som enkel og rask.

For registrering av feil eller mangler trykk her, eller lenger nede på siden for utfylling av skjema. For at vi skal kunne behandle saken på en god og effektiv måte er det viktig at vi får mest mulig korrekte og fullstendige opplysninger.

Ved riktig innmelding sikrer vi korrekt registrering av saken, og legger til rette for rask og riktig behandling, tilbakemelding på henvendelsen vil bli besvart fortløpende, og senest innen 3 virkedager. Henvendelsen skal inneholde H-Fasader GlassTeam sitt prosjektnummer, fakturanummer og om det finnes elementnavn/dørnummer etc. Eventuelle mangler må beskrives og dokumenteres så utfyllende som mulig, for eksempel i form av bilder.

Kjøper plikter for øvrig å sette seg inn i veiledninger, FDV og andre dokumenter som er for produktet, og kjøpers reklamasjonsrett kan bortfalle om disse ikke er fulgt, eller dersom kjøperen ikke har håndtert varen i samsvar med normer og retningslinjer i henhold til bransjestandard og anbefalinger. FDV og veiledninger finnes her.

Privatkunder: Ved mangel må forbruker/kunde henvende seg til den part hvor han/hun faktisk har kjøpt produktet f.eks. byggevarekjede, entreprenør, byggmester etc.

Generelt om reklamasjoner: H-fasader GlassTeam sine reklamasjonsbestemmelser tar utgangspunkt i Kjøpsloven, Forbrukerkjøpsloven