Glass - Funksjonsglass

Energisparing

+Forbedrer inneklimaet ved å redusere kaldstrålingen

+Energispareglasset er fargenøytralt

+Det beste energispareglasset gjør det mulig med store glassflater uten å gi avkall på komfort

 
Støydemping

+Støy er et voksende miljøproblem som kan begrenses med gode vinduskonstruksjoner

+De støydempende egenskaper avhenger av utforming, tetning og glasskonstruksjon

+Lyddempingen i glass forbedres ved endringer i glasstykkelse, laminering og avstand mellom glassene

 

Solskjerming

Glass med G-faktor (solfaktor) gir flere fordeler:

+Forbedrer innekomforten og hindrer overoppheting

+Reduserer energibruken til kjøling og ventilasjon. Kjøling er 4 ganger dyrere enn oppvarming

+Gir arkitektoniske muligheter

+I kombinasjon med laminert glass, reduseres UV-strålene som bleker med hele 98% 

 

Sikkerhet/trygghet

+Personsikkerhetsruter sikrer mot personskade - som følge av sammenstøt

+Trygghetsruter er hemmende mot innbrudd, hærverk, skudd og stråling

+Herdet eller laminert glass - eller kombinasjon av herdet og laminert glass

+Dører og vinduer skal sikres med glass i henhold til de norsker byggereglene

 

Selvrensende

+La naturen selv skylle bort støv og smuss - ved hjelp av glass med nanobelegg

+En fotokatalytisk prosess bryter ned de organiske urenhetene i vann og kulldioksid - og den er med å forhindre at organisk smuss fester seg på glassflaten

+Denne glasstypen kan kombineres med energispareglass, soldempende glass og sikkerhetsglass 


Antidugg (Anti Fog)

+ Reduser risiko for dugg-/rim på godt isolerte vinduer

+ Denne glasstypen kan kombineres med energispareglass og sikkerhetsglass 

 

I enkelte dører og vinduer er det krav om bruk av sikkerhetsglass. Det er kundens ansvar å sørge for at kravene overholdes. 

Merk at vinduer og dører som skal monteres i høyde over 1000 moh må trykk-tjevnes av fagperson. Glasset må forsegles på stedet, så dette må derfor oppgis ved bestilling.