Glass - Kondens/Dugg

Kondens/dugg på innsiden av glasset

Kondens/dugg på innsiden av glasset (romsiden) kan forekomme. Vanlige årsaker er:

  • For høy innendørs fuktighet og for dårlig utlufting (Særlig i nye bygg)
  • Lav innetemperatur
  • Dype vindusnisjer
  • Isolerrute med høy (dårlig) U-verdi

Kondens/dugg mellom glassene i en isolerrute

  • Sees som en grålig film eller fuktighet som ligger på glassets overflate mot hulrommet, og som ikke lar seg fjerne
  • Skyldes brudd i kantforseglingen

Kondens/dugg på utsiden av glasset

  • Gode isolerruter med lav U-verdi (iht krav i byggeforskriftene), har lite varmetap gjennom glasset. Dette kan medføre at det ytre glasslaget har en temperatur som er lavere enn duggpunktet, og ved spesielle værforhold kan utvendig dugg eller kondens oppstå.