Serviceavdelingen

 Serviceteamene i H-fasader GlassTeam tilbyr bistand til eiendomsbesittere, entreprenører,  byggmestere, vaktmestere, borettslag, offentlige instanser etc.

Oppdragene til serviceavdelingen kan deles i to kategorier, vi utfører utskifting av vinduer, dører, fasader og dørautomatikker, og i tillegg tilbyr vi  serviceavtaler, rammeavtaler og forebyggende vedlikehold på avtalte produkter. Vi anbefaler for eksempel alle å utføre årlig service på dørautomatikker, det gjelder både på slagdørsautomatikk og skyvedørsautomatikk. Dette for å hindre unødig driftsstans og øke levetiden på automatikken.

I tillegg til å samarbeide med byggherrer og entreprenører, samarbeider vi også med blant annet borettslag, brannfirmaer, låsesmeder og glassmestre og skreddersyr leveransen etter kundens behov.

Vi tilbyr serviceavtaler på dører med automatikk, som sikrer at kravene til EN 16005 ivaretas.

Kontakt oss for ytterligere informasjon om både service-/montasjeoppdrag og serviceavtaler service@hfasader.no