Service- og Vedlikeholdsavtaler

Det kan opprettes service- og vedlikeholdsavtaler med våre entreprenøravdeling i Fredrikstad og Oslo

GlassTeam AS sine ansatte innehar stor kompetanse og har mange års erfaring i bransjen. Flere av oss er autoriserte glass- og fasaderådgivere.
Vi tilfredsstiller alle myndighetskrav og innehar det som trengs av godkjenninger, slik som Startbank, Godkjent for ansvarsrett, P-merket og Mesterbrev.

GlassTeam utfører service på timesbasis, men gir gjerne tilbud på små og store servicejobber.

En service- vedlikeholdsavtale vil omfatte kontroll og ettersyn av avtalte produkter.
Produktlisten kan omfatte Slagdører, skyvedører, automatikkdører, vinduer, fasader og annet.

En kontroll vil/kan omfatte:

Kontroll av dørlukker evt. justering.
Kontroll av hengsler evt. justering og skifte av foringer/hengsler.
Kontroll av tetting dørblad/karm og karm/vegg.
Kontroll av dør håndtak.
Kontroll av glass.
Kontroll av pakninger.
Kontroll av innfestninger.
Kontroll av løpeskinner og låsepunkter.
Ved hver kontroll vil det blir utfylt en tilstandsrapport som beskriver produktets tilstand og eventuelle anbefalinger om utbedringer.
Denne signeres av både av kunden og montør.